EZHSV
/

Eerste Zuid Hollandse Sierduivenliefhebbers Vereniging

 

NIEUWS/VERGADERINGENkomende evenementen 20223 juni ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de

LEDENKEURING ( EN BBQ)

Welke zal worden gehouden op VRIJDAG 3 JUNI 2022

in het Kleindierencentrum te Den Haag.   

Aanvang 20.00 uur    

DE BBQ begint 19.00 uur. Als je mee wilt doen met de BBQ moet je je voor 27 mei opgeven bij het bestuur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro per persoon


AGENDA

1. Opening en mededelingen.

2. DE LEDENKEURING.

Het is de bedoeling dat de leden 4 of 5 duiven meenemen van hetzelfde ras en dat ze dan beoordeeld worden door de leden en besproken worden door de eigenaar.

Voor degenen die de dieren het best beoordelen zijn een paar prijsjes beschikbaar.

3. Rondvraag.

4. Sluiting.

Op een geschikt moment wordt er een PAUZE met verloting gehouden2 september ledenvergadering

zaterdag 8 oktober EZHSV jongdierendag 

11 november ledenvergadering

18,19 en 20 november EZHSV show 

2 december ledenvergadering


Programma’s van de vergaderingen volgen nog. 

De Keurmeesters voor de EZHSV show 2022 volgen nog.


DE EZHSV GEEFT  EEN CLUBBLAD UIT, HET EZHSV NIEUWS,

Het EZHSV nieuws gaan we dit jaar versturen met de agenda’s van 3 vergaderingen, dit i.v.m. de portokosten.

We krijgen ieder jaar dan de uitgaven januari, februari, maart.

Dan april, mei juni. Dan september, oktober en als laatste november, december, met DE UITNODIGINGEN VOOR DE VERGADERINGEN, 

INTERESSANTE ARTIKELEN EN NIEUWTJES MET FOTO’S EN TEKENINGEN.