EZHSV
/


Eerste Zuid Hollandse Sierduivenliefhebbers Vereniging

 

Ons bestuur:

EERSTE ZUIDHOLLANDSE SIERDUIVENLIEFHEBBERSVER­ENIGING.

 

Opgericht 19 december 1930. Aangesloten bij de K. v. K.  nr. 40413064.

Homepage: ezhsv.nl   

E-mail: webmaster@ezhsv.nl

   

Ereleden:                   Leden van verdienste :

N.M.D.v. Benten         J.P.J.M. Beijersbergen

W. Hasselt                  A.T.N. de Zwart

M.B.C. v.d. Heuvel      

G. v.d. Kaaij                  

D. de Zeeuw


                    

BESTUUR:

Voorzitter:

Peter van der Spek

Koekamp 23  

2623 XN   Delft                  

( 015-2610828      E-mail: voorzitter@ezhsv.nl

     

Secretaris/penningmeester 

& redactie EZHSV-NIEUWS:

Dirk de Zeeuw, erelid

Zandeveltweg 22  

2692 AT  ‘s-Gravenzande 

( 0174-417638 / 06-20751188  

E-mail: penningmeester@ezhsv.nl

IBN-nummer:  NL 48 INGB 0000 254072 t.n.v.  EZHSV te ‘s Gravenzande.

 

Vice Voorzitter

Kees Wijsman,  

Kreeftstraat 8,                        

2394 NB Hazerswoude


Ringencommissaris:

Arend Zoutenbier, 

Menninckstraat 22, 

2583 BR Den Haag

( 070-3553478  E-mail: ringen@ezhsv.nl

Banknummer voor ringenbestelingen: NL03 RABO 0114 3565 99 

t.n.v. Arend Zoutenbier te Den Haag

 

Commissaris: Dennis v.d. Spek

Rietzangerstraat 10, 

2623 LW Delft

E-mail : commissaris@ezhsv.nl  .( 015-8890175


Webmaster : Pauline v.d. Lans:

(06-20614460     E-mail: webmaster@ezhsv.nl          


CLUBGEBOUW:  

Kleindierencentrum Zuiderpark 

Marie Heinenweg 15,

2533 SX Den Haag. ( 070‑3668650

     

 

Lidmaatschap

Onze leden zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar we worden allemaal gedreven door enthousiasme voor dezelfde hobby: duiven!  Ontdek wie we zijn in onze fotogalerij en word zelf lid!


Contributie 2019 : Leden en Donateurs: 

Є 40,- per jaar. 

Jeugdleden zijn gratis lid.