EZHSV
/

Eerste Zuid Hollandse Sierduivenliefhebbers Vereniging

 

NIEUWS/VERGADERINGEN

17,18 en 19 november EZHSV show 

1 december ledenvergadering


Programma’s van de vergaderingen volgen nog. 

De Keurmeesters voor de EZHSV show 2023 volgen nog.


DE EZHSV GEEFT  EEN CLUBBLAD UIT, HET EZHSV NIEUWS,

Het EZHSV nieuws gaan we dit jaar versturen met de agenda’s van 3 vergaderingen, dit i.v.m. de portokosten.

We krijgen ieder jaar dan de uitgaven januari, februari, maart.

Dan april, mei juni. Dan september, oktober en als laatste november, december, met DE UITNODIGINGEN VOOR DE VERGADERINGEN, 

INTERESSANTE ARTIKELEN EN NIEUWTJES MET FOTO’S EN TEKENINGEN.